Tag: ngân sách nhà nước

Ngày 12-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2 [...]
Số tiền sử dụng đất dự án phải nộp sau khấu trừ giải phóng mặt bằng là 447,867 tỷ đồng, tính đến thời điểm này, Công ty đã nộp 377,867 tỷ đồng vào ng [...]
Câu chuyện hậu IPO mới là quan trọng nhất ch [...]
Với thực trạng nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, phần lớn là tiền vay, nhưng kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, phân bổ chi ngân sách còn dàn trải, sử dụng ch [...]
Nhiều ý kiến cho rằng, cần thận trọng với việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm vì có thể phát sinh nhiều bất lợi cho nền kinh tế. [...]
Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý TCTD yếu kém theo hình thức ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD là rất cần thiết. [...]
Một số chỉ báo của nhóm “big 4” đã ở gần giớ [...]
Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/06/2017 chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (15/08/2017), mở đầu cho thời hạ [...]
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa cô [...]
Bộ Tài chính đề nghị sửa nghị định để tránh việc doanh nghiệp không chịu chia cổ tức. [...]
Nếu nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngay từ 1/7 tới, tác động sẽ đến nhanh với ho [...]
18 / 18 POSTS