Home Tags Phân tích

Tag: phân tích

baongoaihoi- giá vàng

Economies phân tích xu hướng giá Vàng đầu phiên châu Á...

Giá vàng phục hồi nhẹ sau phiên thoái lui: Thị trường châu Á ngày 13/7, xu hướng giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ trở...
[ vnFXtoday ] - Giá vàng có thể giảm mạnh trong ngắn hạn

Giá vàng có thể giảm mạnh trong ngắn hạn. Phân tích...

Thông tin kinh tế, tài chính, ngoại hối, tiền tệ, và giá vàng từ vnFXtoday >>>>  - Chủ tịch Fed,...

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY ngày 23.9

Báo Ngoại Hối -Phân tích kỹ thuật cặp GBP / JPY :  đang nhìn về phía nam, theo sự sắp xếp...

Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Giao dịch gần mức hỗ trợ trong một tuần.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : giao dịch dưới mức thoái lui Fib 50%.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD : đấu tranh xung quanh mức thoái lui Fib...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / NZD :  giảm xuống mức thấp trong ba ngày sau...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Giảm xuống dưới mức 0,68. Cặp tiền...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / GBP ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật EUR / GBP : Động lực của Bearish đang suy yếu.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CHF : Mức 0,9950 đặt câu hỏi cho người mua trong một...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức 4H 200MA thách thức người mua.

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD: Giao dịch gần với rào cản MA 30 ngày.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD : Mức 1.3230 / 35 là khu vực hạn...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CNH : EMA 21 ngày giữ chìa khóa cho mức kháng cự...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY : Thất bại trong việc duy trì tình trạng...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/INR : Mức 71,97 là mức để đánh bại những con bò...

Phân tích kỹ thuật vàng ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : Giao dịch dưới $ 1.500, nhìn về phía nam trên sự...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH : đấu tranh để mở rộng thoát khỏi mức...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : đưa giá thầu lên mức cao nhất trong...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Thất bại lặp đi lặp lại ở rào cản Fib...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD : Không xác nhận mức tăng đóng cửa trên 1.1087 vào...

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD : Tăng đột biến vượt quá 1.2400, cao nhất...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CNH : giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY : USD / JPY đưa giá thầu về mức thoái lui...

Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD :  thoát khỏi mức thấp trong một tuần .

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD : Biểu đồ hàng ngày của EUR / USD...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : thoát khỏi mức thấp trong tháng 7 nhưng vẫn nằm...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY ngày 13.9

Báo Ngoại Hối -Phân tích kỹ thuật cặp EUR/JPY : đóng cửa trên ngưỡng kháng cự của kênh giảm dần.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CNH ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CNH : Ở mức thấp trong ba tuần do sự chậm trễ...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : thoát khỏi đường dây hỗ trợ cũ 14 ngày 

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật EUR / USD : Vẫn bị mắc kẹt tại ngưỡng kháng cự quan...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CHF: Mức 200-DMA, 50% Fib hạn chế việc tăng giá ngay lập tức.

Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp NZD/USD : vẫn giao dịch ở dưới ngưỡng kháng cự ngang bốn...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY ngày 12.9 : Tiếp tục xu hướng giảm kéo dài 4...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR ngày 11.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / INR : duy trì dưới mức thoái lui 23.6% Fib.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF : trở nên khó khăn trong sự hình thành...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CAD ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CAD: giao dịch dưới mức thoái lui Fib 61,8%  Cặp...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức thoái lui Fibonacci 23,6% thu hút sự...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 10/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD/USD : Aussie có thể kết thúc chuỗi tăng giá năm ngày

Phân tích kỹ thuật vàng ngày 10.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật vàng : giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng.

Phân tích kỹ thuật của cặp New Zealand / USD ngày...

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật của cặp NZD/ USD: Tăng giá sau dữ liệu của Trung Quốc.

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 10.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD : Rủi ro nghiêng về phía tăng. Cặp...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY ngày 9.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / JPY : Duy trì dưới 50-DMA với Doji trên biểu...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / CHF ngày 9.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/CHF : Vẫn còn trong tam giác 4 ​​ngày tuổi sau khi...

Phân tích kỹ thuật cặp GBP / USD ngày 9/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp GBP/USD : EMA 50 ngày, đường xu hướng 5 tuần hạn...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 9/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD : Mức 1.1085 là mức để đánh bại những...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 9.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Người bán đang chờ giá giảm xuống dưới mức hỗ...

Phân tích kỹ thuật cặp New Zealand / USD ngày 6.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp NZD/USD : NZD / USD vẫn giữ vững trên mức trung bình...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / GBP ngày 6.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR / GBP : EUR / GBP nhìn về phía nam với...

Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD ngày 6.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp AUD / USD : Mất định hướng sau chuỗi tăng giá kéo...

Xem nhiều