Tag: phát hành cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện nay của TPBank tăng lên mức 8.566 tỷ đồng. Toàn bộ hơn 184,7 triệu cổ phiếu TPB được phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết [...]
Công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông, HDBank cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển [...]
Nhà đầu tư cần xem xét kỹ việc pha loãng cổ phiếu khi DN phát hành thêm. [...]
Có ít nhất 30-40 công ty niêm yết dự định phát hành cổ phiếu ESOP. Gần kết thúc mùa [...]
Sau 6 tháng đầu tư 6.930 USD, người chơi sẽ thu hồi vốn và nhận được thêm 50.000 cổ phiếu của Tập đoàn Vitue Resources dự kiến niêm yết trên thị trườn [...]
34 / 34 POSTS