Tag: Phó Thống đốc

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá tiền tệ, giao dịch ngoại tệ điều hạnh l [...]
Trên 60% dân cư sống ở vùng nông thôn, thế nhưng người dân khu vực này đang gặp rất nhiều rào cản và khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ tài chín [...]
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ngh [...]
Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý TCTD yếu kém theo hình thức ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD là rất cần thiết. [...]
10 / 10 POSTS