Tag: Phó tổng giám đốc

Chiếc ghế Tổng Giám đốc của SeABank đã được trao lại cho một gương mặt không mấy xa lạ trong ngành tài chính ngân hàng - ông Nguyễn Cảnh Vinh. [...]
Ông Tạ Ngọc Đa vừa thôi nhiệm chức Phó Tổng giám đốc của NCB [...]
2 / 2 POSTS