Tag: phương thức thanh toán

Trên 60% dân cư sống ở vùng nông thôn, thế nhưng người dân khu vực này đang gặp rất nhiều rào cản và khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ tài chín [...]
Một điểm tích cực là người Việt thể hiện thái độ cởi mở với các phương thức thanh toán mới, là cơ hội cho tài chính di động phát triển ở Việt Nam. [...]
2 / 2 POSTS
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi