Tag: Pivot Point

Cách tính toán Pivot Point

baongoaihoi – Cách tính toán Pivot Point. Pivot Point và những mức kháng cư, hỗ trợ của nó được tính toán bằng các giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất,

Xem Thêm »