Home Tags Sở Tài nguyên

Tag: Sở Tài nguyên

52 dự án bất động sản tại Nha Trang đang thế...

Theo văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 2/10/2017, hiện trên...

Xem nhiều