Tag: thị trường mới nổi

Dòng tiền đã trở lại thị trường mới nổi trong bối cảnh chứng khoán Mỹ biến động. Tuy nhiên quy mô sẽ không thể đạt được như thời điểm đầu năm 2018. [...]
Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng là 100%, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thà [...]
Tại sao các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Indonesia, trên các châu lục khác nhau với các tình hình kinh tế và chính trị khác nhau lại trải qua [...]
Trung Quốc ngày càng bị tác động bởi chiến tranh thương mại khi phải gánh chịu áp lực rút vốn – ngay cả khi đang cố xử lý bằng các công cụ kinh tế. [...]
Theo HoSE, sự công nhận của tổ chức cung cấp chỉ số uy tín thế giới FTSE Russell sẽ góp phần thay đổi vị thế của thị trường tài chính quốc gia đối vớ [...]
Ông Vũ Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. [...]
“Việt Nam: Khi nào mới lên được cấp thị trườ [...]
17 / 17 POSTS