Tag: trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là một loại chứng khoán xác định người có bản quyền trái phiếu đang cho công ty phát hành trái phiếu vay. Lúc bạn mua trái phiếu do một [...]
Đã đến lúc các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư nên chuẩn bị nguồn lực thật tốt để đón đầu nhiều cơ hội từ thị trường này. [...]
Nếu cứng nhắc mục tiêu tăng trưởng tín dụng 21% sẽ gây khó và rủi ro cho các ngân hàng [...]
5 / 5 POSTS
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi