Home Tags Trái phiếu kho bạc

Tag: trái phiếu kho bạc

Nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc xuống thấp nhất 1 năm rưỡi

Nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc xuống...

Đây là mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất kể từ tháng 5/2017 của Trung Quốc...

Xem nhiều