Home Tags Trương Mỹ Lan

Tag: Trương Mỹ Lan

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát xin rút quốc tịch Việt Nam

Mười thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch và được chấp thuận. Bà...

Xem nhiều