Tag: truyền cảm hứng

Warren Buffett tổ chức buổi gặp mặt thường niên của Berkshire Hathaway vào tuần trước.Tại đây, ông chia sẻ 10 câu nói truyền cảm hứng về tiền bạc, đầu [...]
Mọi người vẫn ví von làm Giao dịch viên ngân [...]
Có thể với nhiều người, khi khách hàng tất t [...]
14 năm nuôi dưỡng ước mơ và hiện thực hóa, t [...]
Người ta thường nói một khi đã yêu bạn sẽ kh [...]
Hình ảnh do tác giả cung cấp Có biết bao nhân [...]
Trong hàng trăm nghìn cán bộ, công nhân viên [...]
Cũng ngày này gần 10 năm trước, sau khi chân [...]
Ông bà ta thường nói “9 người 10 ý”, quả thậ [...]
Với phương châm luôn “Tin vào chính mình, ti [...]
Người ta bảo có nhiều lý do để bạn chọn một [...]
Đồng nghiệp của tác giả tại ngân hàng Điều cá [...]
“Nghệ thuật sống là phải thay đổi để thích n [...]
Tôi cho rằng mỗi nhân viên trong ngành ngân [...]
Hình ảnh do tác giả gửi dự thi “Không nghe lý [...]
43 / 43 POSTS