Home Tags USD/IDR

Tag: USD/IDR

Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR ngày 23.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Giao dịch gần mức hỗ trợ trong một tuần.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 18.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức 4H 200MA thách thức người mua.

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : đưa giá thầu lên mức cao nhất trong...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 12.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : thoát khỏi đường dây hỗ trợ cũ 14 ngày 

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 11/9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR : Mức thoái lui Fibonacci 23,6% thu hút sự...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 9.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Người bán đang chờ giá giảm xuống dưới mức hỗ...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 28.8

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật USD / IDR : giảm từ mức cao trong bảy ngày.

Xem nhiều