Tag: vnFXtoday

Báo cáo đầu tư bạc - Cẩn thận với các yếu tố khủng hoảng

Báo cáo đầu tư bạc

Giá bạc giao ngay nằm ở mức 18,195 USD/ounce. Khởi động phiên giá tăng nhẹ lên mức 18,197 USD/ounce và bắt đầu rút lui, thấp nhất rớt xuống vị trí

Xem Thêm »