Tag: vốn chủ sở hữu

Đối với các doanh nghiệp khi hoạt động đều có một số vốn nhất định. Vốn được huy động từ nhiều nguồn khác nhau và mang những đặc điểm công dụng khác n [...]
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên là đơn vị có dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 đang “đắp chiếu” nhiều năm nay. Đây là 1 trong 1 [...]
Cách đây 5 năm, vốn điều lệ (VĐL) 1.000 tỷ đ [...]
Những doanh nghiệp vay quá nhiều tiền để làm ăn, càng vượt nhiều lần vốn tự có càng bị đánh thuế nặng hơn. Điều này, Bộ Tài chính lý giải, là để phù h [...]
8 / 8 POSTS