Tag: vốn nhà nước

Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về t [...]
Hiện nay, nguồn vàng và USD trong dân còn rất lớn, trong khi nền kinh tế rất cần vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. [...]
Trong quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều lúng túng về chi phí thực hiện, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý tài chính tại [...]
7 / 7 POSTS