Tag: Wedge

Nêm ( Wedge) là gì?

baongoaihoi – Mô hình nêm là tính hiệu một giai đoạn nghỉ của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này xuất hiện, nó sẽ cho tín hiệu rằng những

Xem Thêm »