Tái bảo hiểm PVI tăng 36% lãi ròng trong quý 4/2021

VietinBank Securities thông qua phương án trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 8%
Alibaba đóng băng việc tăng lương giám đốc điều hành để hỗ trợ cho các nhân viên cấp thấp
NCB sắp chào bán 150 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Kết thúc quý 4/2021, PRE có doanh thu phí nhận tái bảo hiểm giảm 35% so với cùng kỳ, còn hơn 207 tỷ đồng. Dù vậy, tổng chi phí bảo hiểm giảm nhanh hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm gấp 3.2 lần cùng kỳ, đạt hơn 34 tỷ đồng

Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng nhẹ 3%, đạt gần 53 tỷ đồng nên kết quả PRE thu về gần 55 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 36% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận ròng của PRE đi ngang so với năm trước, đạt gần 146 tỷ đồng chủ yếu do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 5% và lợi hoạt động tài chính tăng 3%, trong khi chi phí quản lý tăng đến 13%.

Năm 2021, PRE dự kiến đạt 1,769 tỷ đồng doanh thu và hơn 170 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 7% và 6% so với thực hiện năm trước. Như vậy, Công ty đã vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của PRE tăng 11% so với đầu năm, đạt 5,026 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là tài sản tái bảo hiếm, giá gần 2,376 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Nợ phải trả tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 4,131 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng nghiệp vụ tăng 15%, lên gần 3,355 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi