Tăng cường kiểm tra đấu giá đất, không để xảy ra tình trạng thông đồng và móc ngoặc

Bitagco (ABS) cùng Five Star Group phát triển cao ốc cao cấp bậc nhất Vũng Tàu
3 dấu hiệu bạn chi quá nhiều tiền vào xe cộ
Quốc hội Mỹ đề xuất sửa đổi dự luật miễn trừ và các nền tảng xã hội lớn chịu trách nhiệm về nội dung trực tuyến

Ngăn hành vi lợi dụng đấu giá đất gây nhiễu loạn, trục lợi

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây có Công văn số 413 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/12 /2021 Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1767 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua, để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá.

Chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đến biến động giá đất trong thời gian tới tại địa phương.

Kiểm tra các cuộc đấu giá có biểu hiện bất thường

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, phát hiện các tồn tại, bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

Trên cơ sở đó, các địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 28/2/2022 để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Công điện 1767 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường. Những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bị xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng có trách nhiệm chính trong việc đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua. Nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản.

Bộ Xây dựng sớm đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực nếu có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công điện của Thủ tướng cũng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị nào vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng thì phải xử lý nghiêm.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi