Tăng dự phòng rủi ro, HDBank báo lãi trước thuế quý 1 tăng 20%

Thị trường chứng quyền 27/01/2022: CKDH2106 và CVPB2107 đang được định giá hấp dẫn
Lao động Việt xuất cảnh ra nước ngoài tăng nhanh trở lại
Tại sao mức tăng giá của Nhật Bản lại “tụt hậu so với thế giới”?

Tính riêng trong quý đầu năm, hoạt động kinh doanh của HDBank nhìn chung tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động chính tăng 20%, thu về hơn 4,043 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, nhờ tăng thu khác từ hoạt động tín dụng và thu từ nghiệp vụ bảo lãnh.

Đáng chú ý, lãi từ dịch vụ tăng 94%, ghi nhận hơn 608 tỷ đồng, nhờ đóng góp từ mảng bancassurance, dịch vụ thanh toán.

Một số nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (+94%), lãi từ hoạt động khác (+90%).

Trong quý, Ngân hàng dành ra hơn 669 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 53% so cùng kỳ. Do đó, HDBank báo lãi trước thuế hợp nhất gần 2,528 tỷ đồng, tăng 20%.

So với kế hoạch 9,770 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm, HDBank đã thực hiện được 26% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của HDBank đạt 381,046 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi NHNN giảm 17% (còn 9,808 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 12% (còn 49,071 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (225,154 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, lên mức 201,490 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2022, tổng nợ xấu hợp nhất của HDBank tăng 5% so với đầu năm, chiếm gần 3,541 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay từ mức 1.65% đầu năm xuống còn 1.57%.

Tính riêng Ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay cũng giảm từ mức 1.26% đầu năm xuống còn 1.17%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi