Tăng trưởng tín dụng đạt 9,52% trong 9 tháng đầu năm

0

Tăng trưởng tín dụng đạt 9,52% trong 9 tháng đầu năm

Sáng nay (28/9), Tổng cục Thống kê đã công bố về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2018. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,15%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52%.

Đối với hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tính đến ngày 20/9/2018, xem ty tổng phương tiện thanh toán tăng 8,74% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,59%). Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,15%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52%.

Cả tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm nay đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2017, huy động vốn tăng 10,08% trong khi tín dụng tăng 11,02%. Ngoài ra, mức tăng trưởng tín dụng ty gia ngoai te the gioi 9 tháng còn cách xa con số dự kiến 17% cho cả năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý III năm 2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 14%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 20%. Ước tính doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó tỷ gia ngoai te doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 13%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 27%.

Điểm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước. Tính chung quý III/2018, CPI tăng 0,72% so với quý trước và tăng 4,14% so với quý III/2017. CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 9/2018 tăng 3,20% so với tháng 12/2017 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017.

Lạm phát cơ bản tháng 9/2018 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Theo Cafef

SHARE