TDH lên kế hoạch huy động gần 1,727 tỷ đồng trong năm 2022

Lợi nhuận quý 4 của HND giảm phân nửa so cùng kỳ
Lợi nhuận quý 4 tăng trưởng chưa đủ giúp CSM thoát một năm kinh doanh đi lùi
“Cú hích” thị trường vốn

Theo đó, TDH dự kiến phát hành gần 162.7 triệu cp theo hai phương án là phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông chiến lược trong năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu, TDH sẽ phát hành 112.7 triệu cp với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Với giá phát hành là 10,000 đồng/cp, Công ty có thể thu về gần 1,127 tỷ đồng thông qua phương án này.

Số cổ phiếu được mua thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn ở phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, TDH sẽ cho phát hành 50 triệu cp với giá chào bán là 12,000 đồng/cp cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo giá chào bán đã đề cập, TDH có thể thu về 600 tỷ đồng từ phương án này.

Số cổ phiếu được mua thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Như vậy, tổng số tiền TDH có thể thu về từ 2 phương án kể trên là gần 1,727 tỷ đồng. Theo Công ty, số vốn huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dù doanh thu thuần giảm 61% nhưng TDH vẫn ghi nhận lãi ròng gần 206 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty đã đẩy mạnh thanh lý các khoản đầu tư. Dù kết quả lợi nhuận đã khả quan nhưng câu hỏi đặt ra là TDH còn gì sau khi rút khỏi hầu hết các dự án đang thực hiện?

* Thuduc House còn gì?

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi