TDW báo lãi sau thuế quý 2 tăng 39%

DGW: Mục tiêu tăng trưởng 25%/năm, đẩy mạnh mảng dược phẩm trong 2022
Buôn lậu vàng ở An Giang: Tạm giữ 18 kg vàng, gần 2,3 triệu USD
Thị trường phân bón liệu còn biến động?

Cụ thể, trong quý 2/2022, TDW ghi nhận doanh thu thuần 304 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Dù giá vốn hàng bán tăng 10% lên hơn 204 tỷ đồng, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 796 triệu đồng, tăng trưởng 5%. Trong khi đó, các chi phí lại sụt giảm so cùng kỳ như chi phí tài chính (-20%), chi phí bán hàng (-12%), chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15%. Nhờ vậy, Công ty có lợi nhuận thuần đạt 17.68 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Khoản lỗ khác tăng đột biến so với cùng kỳ, từ 381 triệu đồng lên 5.67 tỷ đồng, chủ yếu do hạng mục hoàn trả ngân sách tiền bồi thường di dời ống cấp nước. Kết quả, TDW đạt lợi nhuận sau thuế 9.54 tỷ đồng, tương ứng tăng 39%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDW ghi nhận doanh thu thuần đạt 576.5 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 17.9 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, TDW đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 1.18 ngàn tỷ đồng và 33.76 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được hơn 50% chỉ tiêu ở cả 2 hạng mục.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 06/2022 ghi nhận hơn 491 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, do biến động tài sản ngắn hạ. Cụ thể, hạng mục tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3.2 lần, từ 68 tỷ đồng lên 217 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn ghi nhận tăng thêm hơn 100 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng từ 12.5 tỷ đồng lên 27.4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng ở hạng mục nguyên vật liệu. Giá trị khoản phải thu ngắn hạn tăng 9%, từ 20.4 tỷ đồng lên 22.26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tăng mạnh thêm 57%, từ 199 tỷ đồng lên 317 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn ghi nhận các khoản phải trả cho Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV (40 tỷ đồng tăng lên 71.3 tỷ đồng), Công ty TNHH PTP (19 tỷ đồng), Công ty TNHH Hải Hoàng Dương (3.87 tỷ đồng), CTCP Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (2.12 tỷ đồng), và gần 10 tỷ đồng phải trả cho các đối tượng khác. Nợ dài hạn giảm 14.9%, còn 36.8 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi