Homeล่าสุดTin hot

ก.ล.ต.ยันเป็นธรรมห้ามเทรด 4 โทเคน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศห้ามศูนย์ซ

การไหลออกในคริปโตเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 Ether ทำสถิติการไหลออก
เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับราคา 50,000 ดอลลาร์หรือไม่ 5 สิ่งที่ควรดูใน Bitcoin ในสัปดาห์นี้
ความยากในการขุด Bitcoin ลดลงเป็นประวัติการณ์ 28%

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลลิสต์โทเคนที่เข้าข่ายเหรียญ 4 ประเภท คือ Meme,NFT,Fan Token และโทเคนที่ออกโดย Exchange เพื่อใช้ในธุรกรรมบนบล็อกเชน มีผลทันที 11 มิ.ย.64 ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

Advertisement

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ สำนักงานก.ล.ต. พิจารณาถึงการแข่งขันที่เป็นธรรม ,คำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งได้มีการพิจารณาครอบคลุมในหลายมิติแล้ว

รวมถึงประกาศฉบับนี้ไม่ได้ปิดประตูการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย เพราะยังเปิดช่องว่างดำเนินการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายฯที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ได้

เนื่องจากหากเป็นเหรียญที่เข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว แต่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ อยู่แล้ว ก็ยังทำต่อไปได้ เพราะไม่มีผลย้อนหลัง ในส่วนการออกเหรียญใหม่หรือเหรียญเดิมที่ต้องออกเหรียญเพิ่มตามกำหนดระยะเวลาในไวท์เปเปอร์ หากเข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว ก็ยังออกได้ตามเดิมแต่ต้องไปซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายฯ ซึ่งต้องพิจารณารายกรณีขึ้นอยู่กับรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการออกและการนำเหรียญไปใช้เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ได้มีการตั้งคณะทำงานติดตาม หลังจากออกประกาศนี้ หากมีข้อร้องเรียน ข้อโตแย้ง หรือสงสัย สามารถส่งหนังสือมาหารือก.ล.ต.ได้

อีกทั้งก.ล.ต. ยังคงมีวิธีการตรวจสอบเหรียญที่เข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว โดยทางศูนย์ซื้อขายฯ จะมีการป้องกันผลประโยชน์ขัดแย้งและระบบการตรวจสอบภาวะตลาดให้เป็นไปตามกฎหมาย (Market Surveillance) หากพบความผิดปกติในตลาดหรือการกระทำที่ผิดกฎกมาย ต้องรายงานแจ้งมายังก.ล.ต.ทันที เพื่อให้ก.ล.ต.เข้าไปตรวจสอบต่อไป โดยกรณีที่ศูนย์ซื้อขายฝ่าฝืนตามประกาศดังกล่าว มีโทษปรับ 310,000 บาท

แหล่งข่าว ก.ล.ต.ยันเป็นธรรมห้ามเทรด 4 โทเคน, bangkokbiznews, 15 มิ.ย. 2564

Advertisement
Advertisement