Homeล่าสุดTin hot

ก.ล.ต.ห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขาย Utility Token พร้อมใช้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประช

หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตร่วงในฮ่องกง ขณะที่ Bitcoin นิ่ง
ทำไมการอัปเกรด ‘ลอนดอน’ ของ Ethereum ถึงมีความสำคัญ
Coinbase เผยผลประกอบการไตรมาสสองเหนือคาด พร้อมแสดงข้อกังวลด้านกฎระเบียบ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11)

Advertisement

ทั้งนี้ ได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง ประกาศดังกล่าวห้ามศูนย์ซื้อขายให้บริการ Utility Token พร้อมใช้ หรือคริปโตเคอร์เรนซี ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

1. ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจน หรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token)
2. เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)
3. โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของ หรือให้สิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token : NFT)
4. โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (blockchain)

นอกจากนี้ กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายต้องจัดให้มีข้อกำหนดว่า ในกรณีของโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเองหรือออกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลดังกล่าวไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในไวท์เปเปอร์ (white paper) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ จะเป็นเหตุให้ศูนย์ซื้อขายเพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวออกจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายได้

แหล่งข่าว ก.ล.ต.ห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขาย Utility Token พร้อมใช้, ไทยรัฐ, 13 มิ.ย. 2564

Advertisement