ครึ่งปี แบรนด์ใช้จ่ายโฆษณาเพิ่ม 8% ทีวี อินเตอร์เน็ต มาแรงต่อเนื่อง

การวิเคราะห์คลื่น USDJPY วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจในญี่ปุ่นดีขึ้นจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
Banksy NFT Fake ประมูลได้มากกว่า 300,000 ดอลลาร์

นีลเส็น เปิดเผยภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาเดือนมิถุนายน 2564 สะพัด 8,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ 6 เดือนแรก อุตสาหกรรมมีมูลค่า 53,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งตามสื่อ ทีวีครองเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 60% หรือมูลค่า 32,097 ล้านบาท เติบโต 10% รองลองมาคือสื่ออินเตอร์เน็ต 11,400 ล้านบาท เติบโต 20% สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 4,935 ล้านบาท หดตัว 8% สื่อในโรงภาพยนตร์ 1,771 ล้านบาท เติบโต 6% วิทยุ 1,576 ล้านบาท หดตัว 11% สิ่งพิมพ์ 1,528 ล้านบาท หดตัว 13% และสื่อในห้าง 333 ล้านบาท เติบโต 7%

ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้จ่ายเงินโฆษณา ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 9,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 3,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% ส่วนกลุ่มที่ใช้จ่ายลดลง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม 1,975 ล้านบาท ลดลง 10% และกลุ่มการเงินการลงทุน 1,889 ล้านบาท ลดลง 15% แต่กลุ่มธุรกิจบันเทิงใช้จ่ายลดลงสูงสุด 68% มูลค่าเพียง 91 ล้านบาท และธุรกิจท่องเที่ยวลดลง 59% ใช้จ่าย 529 ล้านบาท

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์(ไทย)โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 2,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มูลค่า 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% และบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 1,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%

แหล่งข่าว ครึ่งปี แบรนด์ใช้จ่ายโฆษณาเพิ่ม 8% ทีวี อินเตอร์เน็ต มาแรงต่อเนื่อง, bangkokbiznews, 13 ก.ค. 2564