ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดีดขึ้น 5.12%

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทองชัย ชวลิตพิเชฐ ระบุดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนก.ค. 2564 อยู่ที่ระดับ 91.41 ขยายตัว 5.12% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในรอบแรก ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของแรงงานในสถานประกอบการยังไม่ส่งผลต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม สะท้อนได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว 3.41%

แหล่งข่าว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดีดขึ้น 5.12%, bangkokbiznews, 01 ก.ย. 2564

แบ่งปัน