ดัชนีผลผลิตอุตฯ ก.ค.บวก 5.12% เร่ง ‘บับเบิลแอนด์ซีล’ คุมคลัสเตอร์โรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แถลงผลภาพรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยู่ที่ระดับ 91.41 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศและมีมาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เฉพาะหรือบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble & Seal) และแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น ภาคการผลิตของไทยจึงได้รับอานิสงค์สามารถขยายการผลิตเพื่อส่งออกได้มากขึ้น โดยการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งนี้ สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแรงงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม สะท้อนได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564 ยังคงขยายตัวร้อยละ 3.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของกับปีก่อนซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว ดัชนีผลผลิตอุตฯ ก.ค.บวก 5.12% เร่ง ‘บับเบิลแอนด์ซีล’ คุมคลัสเตอร์โรงงาน, bangkokbiznews, 30 ส.ค. 2564

แบ่งปัน