ต่างชาติ ซื้อหุ้นส่วนตลาด 7.5 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 8 ก.ย.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 2,589.03 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ขายสุทธิ 621.07 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 7,512.83 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 4,302.73 ล้านบาท

ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 8 ก.ย. กองทุน ขายสุทธิ 6,795.69 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 690.32 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 9,562.52 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 3,457.14 ล้านบาท

ส่วนมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 8 ก.ย. กองทุน ขายสุทธิ 32,413.01 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 12,039.69 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 78,280.04 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 98,653.35 ล้านบาท

แหล่งข่าว ต่างชาติ ซื้อหุ้นส่วนตลาด 7.5 พันล้าน, bangkokbiznews, 08 ก.ย. 2564

แบ่งปัน