นโยบายเศรษฐกิจระยะยาวของจีนไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสกฎระเบียบ

เมื่อวันพุธสื่อของรัฐของจีน People’s Daily ระบุใน op-ed ว่า จีนกำลังกำหนดกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา อย่างไรก็ตามนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปที่มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน การจัดวางบรรทัดฐาน และการจัดตั้ง “traffic lights” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์

เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว หน่วยงานต่างๆ ในประเทศจีนได้ออกกฎระเบียบและบทลงโทษในหลายภาคส่วน ซึ่งบางครั้งได้เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาวของอุตสาหกรรมทั้งหมด ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนและกระตุ้นความไม่แน่นอนให้แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม หลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนภาครัฐอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคเอกชน People’s Daily ระบุว่า กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้บรรลุ “ผลลัพธ์ในระยะแรก” และออกแบบมาเพื่อควบคุม “การเติบโตอย่างรุนแรง” ของบริษัทต่าง ๆ โดยนโยบายที่นำมาใช้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ จีนจะยังคงเปิดกว้าง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของทุนต่างชาติ และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

แหล่งข่าว Cryptocurrency prices tumble and exchange trading falters as snags crop up โดย Reuters,  08 ก.ย. 2564

แบ่งปัน