บริษัทต่างๆ เรียกร้องให้สหราชอาณาจักรคลายกฎการเข้าเมืองเพื่อแก้ไขปัญหางานที่ตึงตัว

สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหราชอาณาจักรต้องผ่อนคลายกฎการเข้าเมืองใหม่เพื่อให้มีแรงงานต่างชาติมากขึ้นและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการระบาดและ Brexit

จากข้อจำกัดที่เริ่มผ่อนคลายเมื่อต้นปีนี้ ทำให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง แต่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในด้านการบริการ การแปรรูปอาหาร และการขนส่ง ในด้านรัฐบาลเรียกร้องให้นายจ้างฝึกอบรมพนักงานชาวอังกฤษมากขึ้นเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง แต่ CBI กล่าวว่าอาจใช้เวลาถึงสองปี

Advertisement

CBI กล่าวว่า รัฐบาลยังล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการว่างานใดควรได้รับสถานะขาดแคลน และหลักเกณฑ์ว่าการฝึกอบรมประเภทใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสนับสนุนภายใต้โครงการฝึกงานของรัฐบาลก็เข้มงวดเกินไป

อย่างไรก็ตาม ในด้านรัฐบาลอังกฤษยังไม่มีทีท่าที่จะผ่อนปรนกฎการเข้าเมือง โดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลปฏิเสธการเรียกร้องจากผู้ค้าปลีกและบริษัทโลจิสติกส์เพื่อขอยกเว้นคนขับรถบรรทุก และกล่าวว่าอุตสาหกรรมควรปรับปรุงค่าจ้างและเงื่อนไข

แหล่งข่าว Relax immigration rules to fix jobs squeeze, companies urge UK โดย Reuters, 06 ก.ย. 2564

Advertisement