บริษัทในตลาดหุ้นไทยกำไรดุ ครึ่งปีแรก 5.28 แสนล้านบาทโต 144%

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 64 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 2 มีผลประกอบการชะลอลงเล็กน้อย โดย บจ.จำนวน 738 บริษัท คิดเป็น 97.4% จากทั้งหมด 758 บริษัท นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 และงวดสะสม 6 เดือนปี 64 พบว่ามีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมียอดขายรวม 6,075,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.0% เทียบกับช่วงปีก่อน มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 804,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.6% และกำไรสุทธิ 528,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.2%

สำหรับไตรมาส 2 ปี 64 พบว่า บจ.มีผลประกอบการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดย บจ.มียอดขาย 3,119,488 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานหลัก 408,573 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 265,403 ล้านบาท สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ ไตรมาส ปี 64 บจ.มีความระมัดระวังดูแลโครงสร้างของทุน ส่งผลอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) หรือ D/E ratio ลดลงมาอยู่ที่ 1.50 เท่า จากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 1.54 เท่า ด้าน บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 64 มียอดขายรวม 85,299 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานหลัก 5,622 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,851 ล้านบาท

แหล่งข่าว บริษัทในตลาดหุ้นไทยกำไรดุ ครึ่งปีแรก 5.28 แสนล้านบาทโต 144%, bangkokbiznews, 24 ส.ค. 2564

แบ่งปัน