Homeล่าสุดTin hot

ผลตอบแทนของ ‘หุ้น’ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2564) หุ้นขนา

เยนและยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประชุมธนาคารกลาง
ความเชื่อมั่นยูโรโซนผ่อนคลายลงในเดือนสิงหาคม
อว.เปิด 11 จุดฉีดวัคซีนโควิดวันแรก ลุยปักเข็มให้ได้ 30,000-50,000 โดสต่อวัน

Advertisement

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2564) หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 20.98% 48.54% และ 71.86% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน หุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 0.26% 8.90% และ 12.31% ตามลำดับ

จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ตลาดหุ้นหลักในภูมิภาคอื่นๆ หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน ทั้งตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นฮ่องกง โดยในตลาดหุ้นยุโรปในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 4.31% 21.67% และ 51.31% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 9.04% 19.03% และ 49.30% ตามลำดับ

ขณะที่ผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังของตลาดหุ้นไทย หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน -3.99% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -19.67% ตลาดหุ้นยุโรป หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 21.33% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 9.69% ตลาดหุ้นฮ่องกง หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 8.65% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -10.03% ตลาดหุ้นสหรัฐ หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 40.98% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 53.93% ตลาดหุ้นญี่ปุ่น หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 1.28% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 5.78%

แหล่งข่าว ผลตอบแทนของ ‘หุ้น’ ขนาดกลางและขนาดเล็ก, bangkokbiznews, 28 พ.ค. 2564

COMMENTS

WORDPRESS: 0
    DISQUS: