รายย่อยเทขาย ‘หุ้นไทย’ 1,049.13 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่า ‘การซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน’ วันที่ 14 ก.ย.2564 พบว่า นักลงทุนสถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดซื้อสุทธิ 278.10 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) มียอดซื้อสุทธิ 420.13 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ (ต่างชาติ) มียอดซื้อสุทธิ 350.90 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไป (รายย่อย) มียอดขายสุทธิ 1,049.13 ล้านบาท

แหล่งข่าว รายย่อยเทขาย ‘หุ้นไทย’ 1,049.13 ล้านบาท, bangkokbiznews, 14 ก.ย. 2564

แบ่งปัน