Homeล่าสุดTin hot

เงินกู้ 1 ล้านล้านเบิกจ่าย 73% กันก้อนสุดท้ายอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟ

สำหรับการใช้งบจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ถึงวันที่ 1 มิ.ย.2564 ได้อนุมัติ 298 โครงการ วงเงิน 980,828 ล้านบาท คงเหลือ 19,171 ล้านบาท ส่วนการเบ

ยกกลุ่มหุ้น J
โควิดทุบรายย่อย ‘ขาดสภาพคล่อง’ พุ่ง 80%
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเรียกร้องให้มีการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับชาวอเมริกันพื้นเมือง

สำหรับการใช้งบจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ถึงวันที่ 1 มิ.ย.2564 ได้อนุมัติ 298 โครงการ วงเงิน 980,828 ล้านบาท คงเหลือ 19,171 ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่ายอยู่ที่ 716,961 ล้านบาท คิดเป็น 73.10% โดยรัฐบาลจะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งสำรองสำหรับการใช้จ่ายอื่นและลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนต่อไปด้วย รายงานข่าวระบุว่า การใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ใช้สำหรับด้านสาธารณสุข การเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยโครงการเยียวยาที่สำคัญ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราชนะ

Advertisement

แผนงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้มากที่สุด คือ แผนงานเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาชดเชยให้ประชาชน และแผนงานการช่วยเหลือเกษตรกร รวม 15 โครงการ วงเงินอนุมัติ 690,136 ล้านบาท คงเหลือ 11,101 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 634,194 ล้านบาท คิดเป็น 91.86% โดยแผนงานดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ

นายอนุชา กล่าวว่า ครม.วันที่ 8 มิ.ย.2564 อนุมัติตามคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ รวม 7 โครงการ วงเงินรวม 3,210 ล้านบาท ทำให้วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ถึงวันที่ 8 มิ.ย.2564 คงเหลือกรอบวงเงิน 15,961 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2564-2565 เพื่อจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) วงเงิน 37.9 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7.5 ล้านบาท และปีงบ65อีก30.3ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการประเมินโครงการต่อ ครม.และรัฐสภา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายของรัฐบาล

แหล่งข่าว เงินกู้ 1 ล้านล้านเบิกจ่าย 73% กันก้อนสุดท้ายอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟ, bangkokbiznews, 13 มิ.ย. 2564

Advertisement