Homeล่าสุดTin hot

เผยยอดเคลมประกันภัยโควิด-19 พุ่งเฉียดหมื่นล้าน

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า จากปัญหาการจ่ายรับประกันภัยโควิด และการจ่ายเคลมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กองทุนประกัน

สถาบัน-โบรกเกอร์ขายหุ้นไทยสวนทางรายย่อยและต่างชาติช้อนซื้อ
ดอลลาร์ถูกกดดันก่อนข้อมูลการจ้างงาน กีวี่พุ่งขึ้นจากคาดการณ์อัตราปรับอัตราดอกเบี้ย
น้ำมันลดลงเล็กน้อยท่ามกลางการกอบกู้ในคลองสุเอซที่ยังคงดำเนินต่อไป

Advertisement

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า จากปัญหาการจ่ายรับประกันภัยโควิด และการจ่ายเคลมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอแจ้งว่า ขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยได้ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทุนฯมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนฯเร่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยและการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงบริหารเงินกองทุนให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตลอดจนมีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า สถิติการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ถึงเดือน ส.ค.64 พบว่า มียอดกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยสะสม 11,250 ล้านบาท และมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสะสมถึง 9,428.63 ล้านบาท โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ตั้งแต่ต้นปี 63 ถึงเดือน ก.พ.64 อยู่ในอัตราคงที่ แต่เดือน เม.ย.-ส.ค.64 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเดือน ส.ค.64 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และคาดว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในเชิงระบบของธุรกิจประกันภัย แม้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่อบางบริษัทก็ตาม

แหล่งข่าว เผยยอดเคลมประกันภัยโควิด-19 พุ่งเฉียดหมื่นล้าน, ไทยรัฐ, 23 ก.ย. 2564