เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในผลผลิตของอังกฤษในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า ขณะที่ประเทศพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม Royal Meteorological Society ของสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงาน State of the UK Climate 2020 โดยผู้เขียนระบุว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสามของอังกฤษนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1884 ขณะเดียวกัน UK Met Office คาดการณ์ว่า ฤดูหนาวของประเทศจะอบอุ่นและเปียกชื้นมากขึ้น ขณะที่ ฤดูร้อนจะร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น โดยสภาพอากาศจะรุนแรงมากขึ้น

Advertisement

อนึ่ง ปีที่แล้ว 71% ของที่ดินในสหราชอาณาจักรถูกใช้เพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเกษตรกรรมคิดเป็น 0.5% ของการผลิตรวมในประเทศในปี 2563 และอุตสาหกรรมนี้เป็นแหล่งงาน 1.4% ของงานอังกฤษทั้งหมด

Martin Lukac ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศน์แห่ง University of Reading กล่าวกับ CNBC ว่าเกษตรกรชาวอังกฤษบางคนรู้สึกถึงผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำท่วมและภัยแล้ง

แหล่งข่าว Britain’s economy is already seeing a rapid shift due to climate change โดย CNBC, 01 ก.ย. 2564

Advertisement