Homeล่าสุดTin hot

โควิดทำคนไทยไร้สุขไม่ใช้จ่าย ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด-หนี้ครัวเรือนจ่อพุ่ง 90% จีดีพี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.64 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.อยู่ที่ 44.7 ล

การใช้จ่าย ‘เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท’ ปัจจุบันเหลือเท่าไร และต้องกู้เพิ่มอีกหรือไม่?
ราคาทองคำพลิกฟื้นหลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ่อนตัว
การวิเคราะห์ Coca-Cola 3 พฤษภาคม 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.64 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.อยู่ที่ 44.7 ลดจาก 46.0 ในเดือน เม.ย.64 เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หรือรอบ 22 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อเดือน ต.ค.41 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันอยู่ที่ 29.2 ลดจาก 31.2 ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ 52.0 ลดจาก 52.9 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 38.9 ลดจาก 40.3 ดัชนีความเชื่อมั่นโอกาสการหางาน อยู่ที่ 41.3 ลดจาก 42.9 ดัชนีความเชื่อมั่นรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 53.9 ลดจาก 54.7

Advertisement

ดัชนีความสุขในการดำรงชีวิตด้วย โดยปัจจุบันค่าดัชนีอยู่ที่ 27.7 ลดลงจาก 30.6 ในเดือน เม.ย.64 ต่ำที่สุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่สำรวจมาเมื่อเดือน พ.ค.49 หรือต่ำสุดในรอบ 193 เดือน หรือ 16 ปี 1 เดือน สอดคล้องกับความคาดหวังความสุขในการดำเนินชีวิตในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (เดือน มิ.ย.-ส.ค.) ต่ำเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคกังวลถึงความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง เสี่ยงต่อการว่างงาน และการหารายได้ขณะที่ค่าครองชีพในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง

ด้านดัชนีความเหมาะสมซื้อรถยนต์คันใหม่ อยู่ที่ 39.8 ลดลงจาก 42.5 ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ส่วนดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านใหม่อยู่ที่ 23.7 ลดจาก 27.1 ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่ 31.5 ลดจาก 35.8 ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน เพราะความกังวลรายได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้ไม่มีอารมณ์จับจ่ายใช้สอย

แหล่งข่าว โควิดทำคนไทยไร้สุขไม่ใช้จ่าย ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด-หนี้ครัวเรือนจ่อพุ่ง 90% จีดีพี, ไทยรัฐ, 11 มิ.ย. 2564

Advertisement