Homeล่าสุดTin hot

โควิดรอบ 3 ทำคนไทยระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน ชะลอซื้อของชิ้นใหญ่

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด พบ โควิดระบาดรอบ 3 ทำคนไทยกังวลกับเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่า

Tesla รายงานเทขาย Bitcoin ทำกำไร
หุ้นรับเหมา
DEMCO ของจริง ?

Advertisement

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด พบ โควิดระบาดรอบ 3 ทำคนไทยกังวลกับเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายโดยรวมลดลง แต่ยังกันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้น-บิตคอยน์ เพิ่มต่อเนื่อง

ชุติมา วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 สร้างความวิตกกังวลให้กับคนในสังคมไทยอย่างมาก โดยผลสำรวจครั้งล่าสุดนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ได้ทำการสำรวจทางออนไลน์ การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่แนวโน้มการบริโภคของคนไทยในอนาคต ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยเพศชายและเพศหญิง จำนวน 1,200 คน อายุระหว่าง 20-59 ปี จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่

1. สถานการณ์ทำให้ต้องรัดกุม แต่ชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไป การกลับมาของโควิด-19 ระลอกสาม ทำให้คนไทยลดการใช้จ่าย รัดกุมมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในช่วงเดือนเมษายน 2564
2. ชะลอของชิ้นใหญ่ แต่ยอมจ่ายเพื่อประโยชน์ รวมถึงความสุขเล็กๆ น้อยๆ สินค้าที่มีมูลค่าสูง อย่างเครื่องใช้ภายในบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ถึงแม้มีแนวโน้มการใช้จ่ายลดลง

มุ่งใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร ร้อยละ 28 ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 16 โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ร้อยละ 8 เครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 6 และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ร้อยละ 5

เมื่อจำแนกตามภาค พบแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาคที่มีความต้องการในการใช้จ่ายลดลง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ลดลงต่ำที่สุดถึง 8 คะแนน มาอยู่ที่ 51 คะแนน จากเดิมที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงสุดในผลสำรวจครั้งก่อนที่ 59 คะแนน

โดยการแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า แนวโน้มการชะลอการใช้จ่ายอยู่ที่กลุ่มอายุ 30-39 ปี เป็นกลุ่มที่มีภาระด้านครอบครัว และยังไม่มีความมั่นคงด้านการเงินเท่ากลุ่ม 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นกลุ่มนี้จึงส่งสัญญาณลบมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้า การท่องเที่ยวในประเทศ และทานข้าวนอกบ้าน

แหล่งข่าว โควิดรอบ 3 ทำคนไทยระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน ชะลอซื้อของชิ้นใหญ่, ไทยรัฐ, 06 มิ.ย. 2564