Homeล่าสุดTin hot

268 ต่อ 201 เสียง มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65

เมื่อเวลา 23.41 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อให้แสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ก่อน

ดัชนี Hang Seng ร่วงมากกว่า 2% หุ้นเทคโนโลยีของจีนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
ข้าวสาลีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์
เล่นหุ้นรายกลุ่ม

เมื่อเวลา 23.41 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อให้แสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรกว่าจะรับหลักการหรือไม่ ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้นผลเป็นดังนี้

Advertisement

จำนวนผู้ลงมติ 471 เห็นด้วย 268 ไม่เห็นด้วย 201 งดออกเสียง 2ไม่ลงคะแนน 0

จากนั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 72 คน และเห็นชอบแปรญัตติเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนจะปิดประชุมสภาฯ ในเวลา 00.04 น.

แหล่งข่าว 268 ต่อ 201 เสียง มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65, ไทยรัฐ, 02 มิ.ย. 2564

Advertisement
Advertisement