Bitcoin กลับมาทะลุ 50,000 ดอลลาร์

Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.49% เป็น 50,188.4 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ เพิ่ม 245.24 ดอลลาร์จากการปิดครั้งก่อน และยังเพิ่มขึ้น 81% จากระดับต่ำสุดในปีนี้ที่ 27,734 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มกราคม นอกจากนี้ Ether ก็เพิ่มขึ้น 1.16% เป็น 3,932.07 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ โดยเพิ่ม 44.97 ดอลลาร์จากการปิดก่อนหน้านี้

แหล่งข่าว Bitcoin rises back above $50,000 โดย Reuters, 06 ก.ย. 2564

แบ่งปัน