Chứng khoán APEC bị xử phạt do vi phạm hành chính về thuế

จีนปรับอาลีบาบา 2.8 พันล้านดอลลาร์จากข้อหาการผูกขาด
โตโยต้าเดินกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
Big Oil รุกเครือข่ายค้าปลีก

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với APS do 2 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, về thuế TNDN, Công ty đã hạch toán thiếu thuế TNDN do hạch toán doanh thu và chi phí không đúng quy định.

Thứ hai, về thuế TNCN, Công ty kê khai thiếu nghĩa vụ thuế TNCN của các cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu theo quy định.

Với các hành vi trên, APS bị phạt tiền gần 55 triệu đồng. Để khắc phục hậu quả, Công ty phải nộp đủ tiền thuế TNDN năm 2020 thiếu là 120 triệu đồng và nộp đủ tiền thuế TNCN thiếu 153 triệu đồng, tiền chậm nộp là 8 triệu đồng. Tổng số tiền phạt và truy thu đạt 336 triệu đồng.

*UBCKNN đang làm thủ tục xử phạt APEC Group vì bán ‘chui’ trái phiếu

COMMENTS