Kienlongbank vẫn là Kienlongbank!

ดอลลาร์ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับเยนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ใกล้เข้ามา
วอลล์สตรีทร่วงจากความกังวล Tapering หุ้นธนาคารขยาย
หุ้นเอเชียทรงตัวตามยีลที่สงบลง แต่ความกระวนของนักลงทุนทำดอลลาร์แข็งค่า

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/12/2021, Ngân hàng sẽ trình cổ đông chấm dứt việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng từ Kienlongbank sang KSBank.

Ngân hàng cho biết, ngày 14/07/2021, ĐHĐCĐ Kienlongbank đã thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh từ Kienlongbank sang KSBank. Sau đó, ngân hàng đã có đơn đề nghị gửi NHNN về việc đổi tên viết tắt bằng tiếng anh trên giấy phép thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã không chấp thuận việc đổi tên này do chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 5 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan về đặt tên.

Kế hoạch đổi tên được ngân hàng này đưa ra hồi đầu năm. Khi đó, ban lãnh đạo cho biết việc đổi tên viết tắt giúp ngân hàng truyền tải thông điệp rõ ràng và phù hợp với mục tiêu số hóa trong giai đoạn mới. “K” trong KSBank là đại diện cho từ Kiên Long, còn “S” là biểu tượng bản đồ Việt Nam.

Bên cạnh việc chấm dứt đổi tên, một nội dung quan trọng khác được đưa ra tại cuộc họp là kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Kienlongbank.

Theo đó HĐQT Kienlongbank trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT  lựa chọn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM để đăng ký niêm yết. Ngoài ra, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

COMMENTS