Homeล่าสุดTin hot

SCB จับมือ MGC Group ตั้ง Alpha X ทำลีสซิ่งรถหรู Yacht และ River Boat

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่

รายย่อยสลับเทขายหุ้นสวนทางต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทย
พาณิชย์ ลงนามยูเคตั้งกก.ร่วมเศรษฐกิจ-การค้า
ดอลลาร์ชะงักจากความกลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกลับมา

Advertisement

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MGC Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจคำปลีกยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด หรือ Alpha X Co.. Ld. โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งขั้นต้นจำนวน 1,000,000 บาท และมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดตั้งบริษัทฯ

ทั้งนี้ Alpha X บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ Big Bike และยานพาหนะทางน้ำ เช่น Yacht และ River Boat ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนอกกลุ่ม Solo Consolidation ซึ่งธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ MGC Group ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แหล่งข่าว SCB จับมือ MGC Group ตั้ง Alpha X ทำลีสซิ่งรถหรู Yacht และ River Boat, ไทยรัฐ, 22 ก.ย. 2564