PV คืออะไร? สำคัญยังไง? พร้อมสูตร PV ที่แม่นยำที่สุด

Blockchain คือ อะไร? สำคัญอย่างไร เข้าใจเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ในโพสต์เดีย
Ethereum คืออะไร? ทำความรู้จัก ‘อีเธอร์เลียม’ ทำไมน่าจับตามอง
10 โบรกเกอร์ธนาคาร อยากเล่นหุ้น เปิดพอร์ตหุ้น ธนาคารไหนดี ปี 2564

business-finance

Business & Finance via unsplash

ในโลกของการเงินและการลงทุนนั้นมีคำศัพท์เฉพาะให้เรียนรู้มากมาย เช่น คำว่า PV ที่สำหรับมือใหม่หลายๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเคยทำความเข้าใจมาก่อน แต่คำนี้นั้นอยู่ในตำราเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์มานาน PV คืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน แล้วมีสูตรในการคำนวณยังไงบ้าง บทความนี้จะพามาดูไปพร้อมๆ กัน

KEY TAKEAWAYS ON P/V

  • PV ย่อมาจาก Present Value
  • Present Value หมายถึง มูลค่าปัจจุบัน ซึ่งมาจากพื้นฐานแนวคิดเรื่องมูลค่า-ของเงินตามเวลาที่ว่า “เงินที่จะได้รับในวันนี้มีมูลค่าน้อยกว่าเงินที่จะได้รับในอนาคต”
  • เพราะเงินจำนวนที่เท่ากันในวันนี้สามารถที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตได้จากหลายตัวแปร เช่น มูลค่าลดลงเนื่องจากเงินเฟ้อ
  • ในการนำเงินมูลค่า ณ ปัจจุบันไปลงทุน เงินจำนวนที่เท่ากันในวันนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้จากผลตอบแทนในการลงทุนตลอดระยะเวลาการลงทุน (หรือมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เช่นกัน)
  • การคำนวณ PV ด้วยสูตรคำนวณจะต้องมีการคาดเดา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ ภายในเวลาที่กำหนด

PV คืออะไร? ความหมายของคำว่า PV

PV ย่อมาจาก Present Value หรือแปลได้ว่า มูลค่าปัจจุบัน ซึ่งได้นิยามขึ้นมาตามแนวคิดที่ว่าเงินจำนวนเท่ากันในปัจจุบัน สามารถที่จะมีค่ามากกว่า (หรือน้อยกว่า) ในอนาคต ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เหตุผลก็คือเงินในปัจจุบันสามารถนำไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่จะได้ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่กำหนด Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) จึงเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากในวิชาการเงิน

นอกจาก PV จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลา (Time) แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันก็คือ F/V หรือก็คือมูลค่าในอนาคต (Future Value) และ อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ต่างก็มีผลกับมูลค่าปัจจุบัน

ปกติ PV จะได้ใช้เมื่อไหร่ และ เพื่อจุดประสงค์ใด?

การคำนวณ PV นั้นสามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ เพราะแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลานั้นถือเป็นแนวคิดพื้นฐานในเศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่ควรนำมาพิจารณาเสมอเมื่อมีการตัดสินใจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning)

ตัวอย่าง:

  • การวางแผนการลงทุนในเงินออมที่มีดอกเบี้ยและระยะเวลาที่กำหนดเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • การวางแผนเพื่อการเกษียณ เพราะเป็นแผนการเงินที่มีระยะเวลาแน่นอน และอยู่บนพื้นที่ของความพยายามที่จะสร้างผลตอบแทนให้เต็มที่ด้วยค่าขอเงินที่มีปัจจุบัน
  • ใช้ในประเมินว่าเงินตั้งต้นในการลงทุนนั้นเหมาะสมหรือเพียงพอแล้วหรือยังกับผลตอบแทนที่คาดหวังในเวลาที่กำหนด
  • คํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ได้

สูตรคำนวณ PV

pv-formula

ที่มา: SET

PV  = Present Value

FV = Future Value

PMT = เงินงวด

r = อัตราคิดลด (Discount Rate)

i = อัตราผลตอบแทน

n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)

 

เราจะลองเริ่มต้นด้วยการอธิบายสูตรคำนวณในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ดังนี้

NOTE: ต่อไปจะมีการกล่าวถึงคำว่า เงินงวด (annuity) ซึ่งหมายถึง กระแสเงินสด (cash flows) ที่มีเงินหลายจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากัน มีระยะเวลาห่างเท่ากัน และคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตราเดียวกัน ตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด

 

สูตรคำนวณกรณีที่ 1: Cash flows at the beginning of the period

เงินงวดหนี้ (Annuity due) คือเงินงวดที่มีการจ่ายเกิดขึ้น ณ วันต้นงวด กรณีที่ต้องการหา PV หรือมูลค่าปัจจุบันที่ต้องใช้ในการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน $1,000 ในระยะเวลา 5 ปี หากได้ผลตอบแทนในอัตรา 10% 

PV  = FV(1/1+i)N

PV  = 1000(1/1+.1)5

PV  = 1000(.62092) = $620.92

สูตรคำนวณกรณีที่ 2: Cash flows at the end of the period

เงินงวดปกติ (Ordinary Annuity) คือเงินงวดที่มีการจ่ายเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด กรณีที่ต้องการหา PV หรือมูลค่าปัจจุบัน ของค่างวดที่ต้องจ่ายเป็นจำนวน $100 ทุกสิ้นปีใน 4 ปีข้างหน้า อัตราผลตอบแทน 10% ทุกปี

PV  = 100(1/1+.1)1 + 100(1/1+.1)2 + 100(1/1+.1)3 + 100(1/1+.1)4 = 

PV  = 100[(1/1+.1)1 + (1/1+.1)2 +(1/1+.1)3 + (1/1+.1)4]  = 100(3.1698) = $316.98

สูตรคำนวณ PV กรณีที่ 3: Present value of a perpetuity

เงินงวดตลอดชีพ (Perpetuity) หมายถึงเงินงวดที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด กรณีที่ต้องการหา PV  หรือมูลค่าปัจจุบันของค่างวด $100 หากต้องจ่ายทุกสิ้นปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อไปเรื่อยๆ ตลอดชีพ

PV  = 100 / .10  =  $1000

PV  (Perpetuity) = Payment / Interest Rate

สรุป

จบกันไปแล้วกับความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบัน หรือ PV  สุดท้ายนี้ เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือขาดทุน ทุกการลงทุนหรือการวางแผนการเงินที่เกิดขึ้น ผู้ที่สนใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดเชิงลึกให้ถี่ถ้วนก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ท่านสนใจเป็นประจำเสมอ

COMMENTS