WHO กดดันผู้นำโลกงดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดเดือนก.ย

องค์การอนามัยโลกขอให้ผู้นำโลกหยุดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้ประเทศที่ยากจนมีโอกาสฉีดวัคซีนให้กับประชากรมากขึ้น โดยทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมากกว่า 5 พันล้านโดส โดย 75% ฉีดในเพียง 10 ประเทศเท่านั้น

ประเทศที่มีรายได้สูงบางประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่ 50% ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา ยังคงมีอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่น้อยกว่า 2% สหรัฐฯ ได้ฉีดวัคซีนครบแล้วมากกว่า 52% ของประชากรทั้งหมด ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

แหล่งข่าว WHO presses world leaders to hold off on Covid vaccine booster shots through September โดย CNBC, 02 ก.ย. 2564

แบ่งปัน