Thành viên HĐQT FLC xin từ nhiệm

Giá xăng dầu: Cần gấp biện pháp hỗ trợ
Không nên nói ‘huy động vốn trong dân’
Thủ tướng kể về quyết định không ban bố tình trạng khẩn cấp ở TP.HCM

Ngày 22/06/2022, ông Hiển đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT lên Ban lãnh đạo FLC.

HĐQT cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ của Tập đoàn FLC thông qua việc chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp gần nhất, thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2022 của Tập đoàn FLC dự kiến diễn ra ngày 02/07, sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2022 tổ chức ngày 10/06 bất thành.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi