Thị trường chứng quyền 28/07/2022: Tốt xấu đan xen

Chứng khoán trong nước (4/10) tăng đối với cổ phiếu dầu và phân bón
PLP tăng vốn thêm 200 tỷ đồng, mở rộng hệ sinh thái đầu tư
Alibaba (mã cổ phiếu BABA) báo cáo doanh thu trong bối cảnh Trung Quốc đàn áp

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi