Thua lỗ 88 tỷ đồng trong quý 1/2022, KHP nói gì?

FDC báo lãi quý 1 hơn 3.7 tỷ đồng
CPI của Hoa Kỳ, TerraUSD lao dốc, Thu nhập của Disney – Chuyện thị trường ngày 11/5
Thủ tướng Kishida Fumio: Khả năng hợp tác Việt Nam – Nhật Bản là không có giới hạn

Kết thúc quý 1/2022, KHP có doanh thu 1,023 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ và lỗ 88 ròng tỷ đồng.

Theo KHP, Công ty sản xuất điện năng là chủ yếu, nên lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào sản lượng điện thương phẩm và giá mua, giá bán điện bình quân. Sản lượng điện thường phẩm, giá bán phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và hoạt động dịch vụ di lịch của địa phương, trong khi giá mua phụ thuộc giá theo mùa của hệ thống.

Do đặc thù áp điện mua theo mua của Tổng Công ty Điện lực miền Trung trái với mùa tại địa phương nên trong quý 1, quý 2 hàng năm giá mua điện trung bình cao, trong khi giá bán điện trung bình thấp nên sản xuất điện của KHP thường lỗ.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch COVID đã được không chế, nên Công ty thực hiện sửa chữa lớn ngay đầu năm (năm 2021 chủ yếu làm vào cuối năm), dẫn đến chi phí sửa chữa lớn quý 1/2022 tăng.

Đến 31/03/2022, doanh nghiệp đang có quy mô tài sản 2,054 tỷ đồng, giảm 4% so đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 709 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 1,345 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi